ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือวิทยาศาสตร์และการอุดมศึกษา สถานทูตฝรั่งเศสเยือน มวล.