ข่าวการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์รอบพิเศษ (สำหรับนักษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 15 ที่ผ่านมาได้) กำหนดวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์รอบพิเศษ (สำหรับนักษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 15 ที่ผ่านมาได้) กำหนดวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น.ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์รอบพิเศษ (สำหรับนักษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 15 ที่ผ่านมาได้) กำหนดวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. หากนักศึกษาท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้ต้องขอสงวนรอเข้าร่วมในปี 2561 อนึ่งทางศูนย์เครื่องมือฯได้กำหนดว่า นักศึกษาที่จะเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการได้จะต้องแสดงบัตร Safety card ก่อนเข้าทำปฏิบัติการหากไม่มีจะไม่สามารถเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการได้ สำหรับสถานที่การจัดอบรมทางศูนย์เครื่องมือฯจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมและสอบผ่านอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจะได้รับบัตร Safety card ทุกคน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/GKUDcf ภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1812

TOP