ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน วันทหารผ่านศึกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม และชมรมนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน วันทหารผ่านศึก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ค่ายวชิราวุธ และร่วมงานเปิดป้ายชมรมสารวัตนักเรียน จ.นครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

TOP