ข่าวทั่วไป

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ6 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา ฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ6 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา จำนวน 42 คน ฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ฯ ศูนย์บริการการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุป พร้อมนี้ส่วนสื่อสารองค์กรได้นำคณะเยี่ยมชมทุ่งทานตะวันอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

TOP