ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนาม โครงการ Talent Mobilityมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และบุคลากรอุทยาน ร่วมกับ 19 มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือโครงการ Talent Mobility กับ สกอ. และ สวทน. ในวันพุธที่ 20 กันยายน 60 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

สกอ. และ สวทน. เปิดรับ คณาจารย์เข้าร่วมโครงการในปีที่ 3 โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ และปิดรับข้อเสนอโครงการ
รอบที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
รอบที่ 2 วันที่ 26 มกราคม 2562

ในปีที่แล้วมีอาจารย์มหาวิทยาลัย 16 แห่ง สมัคร ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้ภาคอุตสาหกรรม แบ่งเป็น ด้านอาหาร 45 คน เกษตร 35 คน สิ่งแวดล้อม 18 คน การแพทย์ 30 คน วัสดุ 10คน เทคโนโลยีการผลิต 24 คน ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ 38 คน วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 55 คน

อาจารย์ที่สนใจ สามารถปรึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ เพื่อจับคู่โจทย์กับภาคอุตสาหกรรม


TOP