ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมรักวลัยลักษณ์ รักสุขภาพ 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2560