ข่าวทั่วไป

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมรักวลัยลักษณ์ รักสุขภาพ 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมรักวลัยลักษณ์ รักสุขภาพ 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2560ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมรักวลัยลักษณ์ รักสุขภาพ 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลชนะเลิศ 5ส สำหรับหน่วยงานขนาดใหญ่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทางศูนย์จึงได้ร่วมนำเสนอการทำ 5ส ของศูนย์เพื่อแชร์ประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการแสดงจากบุคลากรของศูนย์เพื่อเป็นการสร้างสีสรรและสร้างความสุขให้แก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1818

TOP