มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท MBA บัดนี้ถึง 15 ต.ค..60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี