ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอ.ลานสกา นครศรีฯ