ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าฟังการสัมมนานานาชาติเรื่อง "One ASEAN One Community: Political, Religious and Socio-Cultural Issues and Challenges"

หลักสูตรวิชารัฐศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ Department of Government and Civilization Studies, Universiti Putra Malaysia, Malaysia จัดสัมมนานานาชาติ เรื่อง "One ASEAN One Community: Political, Religious and Socio-Cultural Issues and Challenges" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาตามวัน เวลา ดังกล่าว

WU-UPM International Seminar

jointly organized by Department of Political Science, School of Liberal Arts, Walailak University,
Thailand & Department of Government and Civilization Studies, Universiti Putra Malaysia, Malaysia

 

“One ASEAN One Community: Political, Religious and Socio-Cultural Issues and Challenges”

 

Thursday, February 9, 2012 between 09.00 a.m. and 04.00 p.m.
Mokkhalan Meeting Room, 2nd floor, Administration Building, Walailak University


Morning Session 09.00-12.00 a.m.

“Unity in Diversity: Malaysian Experience & Approach”

Dr. Sarjit Singh

“Religious Tolerance: Key Towards One ASEAN One Community”

Dr. Ahmad Tarmizi Talib

“One ASEAN One Community: A case of Two Countries”

Asst. Prof. Dr. Anchalee Chayanuwat

“The Theory and Political Policy of the Government of Malaysia Based on Islam Hadhar (Civilizational Islam): A Foundation for Development of Muslim Community in ASEAN”

Assoc. Prof. Dr. Nurdeng Deuraseh

“Views of University Students Toward One Malaysia, One Nation: The Malaysian Experience”

Dr. Adlina Hj. Ab. Halim

“Gambling Business in ASEAN”

Dr. Vichien Tansirikongkhon

 

Afternoon Session 01.00-04.00 p.m.

“The Shared Cultural Roots of ASEAN: A Study in Anthropological Perspectives”

Prof. Dr. Cholthira Satyawadhana

“ASEAN AND PEACEKEEPING: A Case Study on the Conflict between Thailand and Cambodia on the Area Surrounding the Preah Vihear Temple”

Mr. Chalermkiat Khunthongphet

“National Security and Neo-Colonialism: The Case of Farmland Management in Thailand”

Mr. Damrongphun Jaihow

“In-Between Space: Experience and Identity of Pattani Muslim Women in Modern Education System”

Ms. Taweeluck Pollachom

“An Ethnography of the Rohingya in Thai-Asian Socio-Politico-Cultural Context”

Ms. Chutima Sidasathian

“Performance Movement Cosmology and Identity of Balinese: A Study of Barong Dance in Bali”

Ms. Kanit Sripaoraya

 

For more information, call (075) 672-071, (075) 672-073

Download Poster


TOP