มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอผลงานใน Thailand Tech Show และ NSTDA Investors’s Day