ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอผลงานใน Thailand Tech Show และ NSTDA Investors’s Day

ในวันที่ 20-24 กันยายน พ.ศ. 2560 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประสานนำผลงานวิจัย 1) แผ่นฟิล์มแบคทีริโอซินรักษาสิว โดย รศ. ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และคณะ 2) เครื่องอบสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ความดันต่ำ โดย ผศ. ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ และคณะ และ 3) เครื่องยิงลูกเทนนิส โดย อ. ลัคนา พิมพ์จันทร์ และคุณสุเทพ เหนือคลอง ร่วมแสดงใน งาน Thailand Tech Show ที่จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 22 กันยายน นายไพรวัลย์ เกิดทองมี นักวิทยาศาสตร์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป ร่วมการ Pitching ผลงาน เตาเผาขยะไทย ทำเอง-ซ่อมได้-ใช้งานจริง pitching ใน NSTDA Investor's Day 2017 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.nstda.or.th/thailandtechshow/2017/

TOP