รับสิทธิ์ผ่อนผันทหารกองประจำการ กรณีไปศึกษาต่อต่างประเทศ