ข่าวการศึกษา

รับสิทธิ์ผ่อนผันทหารกองประจำการ กรณีไปศึกษาต่อต่างประเทศ

นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ผ่อนผันทหารกองประจำการ และต้องไปศึกษาต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2560-2561 ทำให้ไม่สามารถไปรายงานตัวในวันตรวจเลือกได้นั้น ขอให้นักศึกษามาดำเนินการขอผ่อนผันศึกษาต่อต่างประเทศ ได้ที่พี่ปอม ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. – 29 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยดทำการ)


โดยนักศึกษาเตรียมสำเนาเอกสารประกอบการผ่อนผัน จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่
1. หนังสือรับรองจากสถานฑูตไทยประจำประเทศที่ไปศึกษาต่อ
2. หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาต่อ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
5. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)
6. สำเนาใบสำคัญ (สด.9)

หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาถ่ายสำเนาเอกสารให้ชัดเจนและมีขนาดมาตรฐาน


TOP