ข่าวการศึกษา

ขยายเวลาส่งคืนชุดดครุย

จากกำหนดการส่งคืนชุดครุยเดิมวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เปิดรับคืนถึงเวลา 20.00 น. และวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 19.00 น. ขอเปลี่ยนกำหนดการส่งคืนชุดครุยเป็น วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เปิดรับคืนถึงเวลา 21.00 น. และในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 19.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเรียนรวม 5 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0-7567– 3650-1 โทรสาร 0–7567-3652

TOP