ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ณ วัดแสงแรง ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช