ประกาศขยายเวลารับสมัครผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล