เชิญชมเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ "ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าพัฒนาไม่หยุด บัณฑิตมีงานทำ 98%"