นักศึกษา-บุคลากร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมปลูกต้นไม้ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9