ข่าวทั่วไป

WU To School : ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ร่วมรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน

https://www.facebook.com/jutamart.mcot/videos/1592179724181725/

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน (WU To School) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยลักษณ์ และนายพิเชฐ กรดกางกั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับนักศึกษา เป็นศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 14 จบเมื่อปี 2558 ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปี ร่วมพูดคุยในรายการ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ตอน "การรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2561" ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.15-13.55 น. โดยมีคุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว ดำเนินรายกาด้วย ในรายการ "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร"

TOP