ข่าวทั่วไป

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด (ซ้อมใหญ่) พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไป และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางเพจ FacebookWalailakUniversity และ ทาง Youtube Walailak Channel

TOP