ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์