ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2560ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 114 คน จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2560 ณ อาคาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 6 โดยประกอบด้วยฐานความรู้ต่าง ๆ จำนวน 4 ฐานความรู้ คือ 1.ผ่ากบพบรัก 2.จิ๊กซอร์มนุษย์ 3.นักสืบสายน้ำ และ 4.ดูดาว ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1834

TOP