ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Plasma science and technology for healthcare innovation