ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง Israel Startup and Innovation