ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง Israel Startup and Innovation

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับ สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง Israel Startup and Innovation โดยวิทยากร Mr. Yuval Waks รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ฝ่ายการเมืองและวัฒนธรรม สถานทูตอิสราเอล ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 11.15-12.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ (ห้องฉายภาพยนตร์ ตรงข้ามห้องระเบียงบรรณ 1) อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมภายในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ได้ที่ ศูนย์กิจการนานาชาติ โทร. 0 7567 3762, 0 7567 3768

อนึ่ง Startup เป็นเรื่องที่คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและนำนวัตกรรมจากอิสราเอลไปใช้กันแพร่หลายทั่วโลก และที่ประเทศอิสราเอลมีจำนวนบริษัทเปิดใหม่ต่อประชากรติดอันดับโลกจนได้ชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสตาร์ทอัพ จึงเป็นที่น่าสนใจว่าประเทศอิสราเอลทำอย่างไรจึงได้ชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสตาร์ทอัพ จึงเป็นโอกาสดีที่ชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อดังกล่าวเพื่อจะได้เป็นแนวทางหรือสามารถจุดประกายทางด้านการพัฒนา Startup และ Innovation ได้ในอนาคต


TOP