ข่าวทั่วไป

คณะกรรมการติดตามฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารม.วลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร นายนนทพล นิ่มสมบุญ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 6 คน ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเรื่องผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการอธิการ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม

ประมวลภาพ

TOP