ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 42 คน เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

TOP