ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี