ข่าวเด่น

นักศึกษาพยาบาลม.วลัยลักษณ์ ได้รับโล่รางวัลพยาบาลผู้บำเพ็ญความดีนางสาวชนัญชิดา เกื้อหนุน นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับโล่เกียรติคุณและเข็มที่ระลึกรางวัลพยาบาลผู้บำเพ็ญความดี โครงการธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล” จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี สภาการพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อเร็วๆนี้ ณ สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ทั้งนี้รางวัลพยาบาลผู้บำเพ็ญความดี สภาการพยาบาลมอบให้แก่พยาบาลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และทำคุณประโยชน์แด่วิชาชีพ อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจที่เสียสละ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ขอขอบคุณภาพจากนางสาวชนัญชิดา เกื้อหนุน นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

TOP