ข่าวการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแจ้งวันเวลาและสถานที่ การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์รอบพิเศษ

ขอแจ้งวันเวลาและสถานที่สำหรับการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์รอบพิเศษ ดังนี้วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง E-Testing 3 อาคารคอมพิวเตอร์ หากนักศึกษาท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้ต้องขอสงวนรอเข้าร่วมในปี 2561 อนึ่งทางศูนย์เครื่องมือฯได้กำหนดว่า นักศึกษาที่จะเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการได้จะต้องแสดงบัตร Safety card ก่อนเข้าทำปฏิบัติการหากไม่มีจะไม่สามารถเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการได้ ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้จากเอกสารแนบด้านล่างนี้


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1842

TOP