ม.วลัยลักษณ์ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 12,500 ดอก ใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ