ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 12,500 ดอก ใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” จำนวน 12,500 ดอก แก่นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา โดยมีจิตอาสาของอำเภอท่าศาลาร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมกันประดิษฐ์ "ดอกดารารัตน์" ขึ้น เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังได้ร่วมกันปลูกดาวเรือง จำนวน 1,000 ต้น บริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทั้งยังให้การสนับสนุนบุคลากร วัสดุ/อุปกรณ์ ในการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

ส่วนในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังได้จัดนิทรรศการแสดงภาพพระราชประวัติและภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญ การแสดงมหรสพ/วัฒนธรรมไทย จำนวน 2 ชุด สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษา จำนวน 200 คน เพื่อทำหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริการเครื่องดื่ม อาหาร และของที่ระลึก ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธี รวมทั้งการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP