ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สำนักวิชเภสัชศาสตร์ ประสานความร่วมมือทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสารสำคัญในกวาวเครือขาวในระดับอุตสาหกรรม

หน่วยประสานความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประสานความร่วมมือทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสารสำคัญในกวาวเครือขาวในระดับอุตสาหกรรม ผ่านการสนันสนุนโปรแกรม ITAP ให้กับ บ. DOD BIOTECH จำกัด


TOP