ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับผู้แทนทางการทูต สถานทูตอิสราเอล