ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับผู้แทนทางการทูต สถานทูตอิสราเอลเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ Mr. Yuval Waks รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ พร้อมนำเสนอเรื่อง Israel Startup & Innovation ตลอดจนได้นำภาพยนต์เรื่อง “Brave Miss World” ภาพยนตร์ที่แฝงไปด้วยเรื่องราว แง่คิด และมุมมองของนางงามยอดนักสู้ชาวอิสราเอลมาฉาย โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมชมจำนวนมาก

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP