งานฉลองความสำเร็จในโครงการ 1st International Leadership and Soft Skill Enhancement Camp 2012