ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดอาจารย์ชาวต่างชาติ ติวเข้มภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา-เรียนต่อต่างประเทศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อในต่างประเทศและสหกิจต่างประเทศ (English Preparation for Study Abroad and Cooperative Education Abroad) จำนวน 100 คน ที่มีความสนใจไปปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือไปศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธาน ในการปฐมนิเทศ และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากสถาบันภาษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมอาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในสถาบันภาษา ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สร้างประสบการณ์และเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา ก่อนที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือไปเรียนต่อยังต่างประเทศ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์สถาบันภาษา ซึ่งมาจากหลากหลายประเทศ อาทิ ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อิหร่าน และประเทศในโซนอาเซียน ซึ่งนอกจากการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่การพูด การเขียน การออกเสียง การจำลองสถานการณ์เมื่อไปอยู่ต่างประเทศแล้ว นักศึกษายังจะได้เรียนรู้ซึมซับวัฒนธรรมต่างๆ จากอาจารย์ต่างชาติอีกด้วย

“น้องนักศึกษาจำนวนมากสนใจจะไปเรียนต่อหรือออกสหกิจในต่างประเทศ แต่ยังขาดความมั่นใจและกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษ เนื่องจากในชีวิตประจำวันไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ โครงการฯ นี้จึงเป็นโครงการจัดติวพิเศษให้กับนักศึกษาของ ม. วลัยลักษณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ น้องนักศึกษาจะมีโอกาสเรียนภาษากับอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันภาษาเป็นประจำทุกสัปดาห์ คาดว่า เมื่อครบหลักสูตรแล้วจะเพิ่มความมั่นใจและช่วยให้นักศึกษามีความกล้า สามารถผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษและพร้อมที่จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ โดยทางสถาบันภาษาจะจัดติวตลอดทั้งปี ในทุกๆภาคการศึกษา และทางเรายังมีแผนติวเข้มให้แก่บุคลากรของ ม.วลัยลักษณ์ในเร็วๆ นี้อีกด้วย” อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา กล่าว

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP