ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเปิดโลกวัฒนธรรมมลายู (Hari Kebudayaan Melayu) ครั้งที่ 3 สืบสานประเพณี สร้างสัมพันธ์ชุมชน-มหาวิทยาลัย