ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์