ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์