ข่าวสมัครงาน

ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 29/2560 สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 2 อัตรา (กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 1 อัตรา และกลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 อัตรา) และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นั้น

มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบออกไปเป็นวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP