ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร