ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เครือข่ายโครงการ iTAP ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโรงน้ำแข็งและอุตสาหกรรมทำความเย็น....

เครือข่ายโครงการ iTAP มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโรงน้ำแข็งและอุตสาหกรรมทำความเย็นเพื่อการจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-11.00 น.ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส และ วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ประสานสุขรีสอร์ท อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เครือข่ายโครงการ iTAP มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 3571 ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

TOP