น้องแทนไท นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 Top model Thailand 2017