"น้องพลอย" นักกีฬาจักรยานทีม ม.วลัยลักษณ์ เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ