ขอเชิญร่วมงานทำบุญอาจารย์ใหญ่ ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2