ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานทำบุญอาจารย์ใหญ่ ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานทำบุญถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ท่านอาจารย์ใหญ่ และระลึกถึงพระคุณต่อท่านอาจารย์ใหญ่ที่เสียสละร่างกายเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จำนวน 15 ร่าง ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 จากนั้น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จะส่งร่างอาจารย์ใหญ่กลับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อรองานพระราชทานเพลิงศพต่อไป

รายชื่ออาจารย์ใหญ่ หลักสูตรกายภาพบำบัด ภาคเรียนที่ 3/2559 จำนวน 15 ร่าง ประกอบด้วย
โต๊ะที่ 1 รหัส 5863 อาจารย์ใหญ่ระรวย วิทยกุล
โต๊ะที่ 2 รหัส 5855 อาจารย์ใหญ่สมจิตต์ ดาษเวช(ผู้หญิง)
โต๊ะที่ 3 รหัส 5850 อาจารย์ใหญ่บุญรอด ชะนะกุล(ผู้หญิง)
โต๊ะที่ 4 รหัส 5840 อาจารย์ใหญ่วิชัย วัฒนสุขชัย(ผู้ชาย)
โต๊ะที่ 5 รหัส 5836 อาจารย์ใหญ่ประวัติ เส้งขาว(ผู้ชาย)
โต๊ะที่ 6 รหัส 5862 อาจารย์ใหญ่ปรีชา สังขทัต ณ อยุธยา(ผู้ชาย)
โต๊ะที่ 7 รหัส 5861 อาจารย์ใหญ่เจริญพร หนูคง(ผู้ชาย)
โต๊ะที่ 8 รหัส 5837 อาจารย์ใหญ่นับ สุวรรณภักดี(ผู้ชาย)
โต๊ะที่ 9 รหัส 5859 อาจารย์ใหญ่สงวน อนุมาศ(ผู้ชาย)
โต๊ะที่ 10 รหัส 5847 อาจารย์ใหญ่เฉลียว นวลแก้ว(ผู้ชาย)
โต๊ะที่ 11 รหัส 5831 อาจารย์ใหญ่ละไม้ บำรุงภักดิ์(ผู้หญิง)
โต๊ะที่ 12 รหัส 5845 อาจารย์ใหญ่เลียบ แย้มซ้าย(ผู้หญิง)
โต๊ะที่ 13 รหัส 5846 อาจารย์ใหญ่มวล ไพนุพงศ์(ผู้ชาย)
โต๊ะที่ 14 รหัส 5852 อาจารย์ใหญ่ จ.ส.ต.กิติกูล สอนธรรม(ผู้ชาย)
โต๊ะที่ 15 รหัส 5849 อาจารย์ใหญ่ผ่อง เลขะการณ์(ผู้ชาย)
ร่าง DEMON รหัส 5834 อาจารย์ใหญ่สุทัศน์ ศุภชัยรัตน์(ผู้ชาย)กำหนดการงานทำบุญถวายสังฆทานอาจารย์ใหญ่
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2

09.50 น. 
รับพระจากวัดพระอาสน์จำนวน 5 รูป   

10.00 น. – 11.50 น.
 พิธีทางศาสนา
-  เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-  กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
-  อาราธนาศีล 
-  รับศีล
-  พระสงฆ์สวดบังสุกุลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่อาจารย์ใหญ่
-   กล่าวคำถวายสังฆทาน
-  ประเคนของแด่พระสงฆ์
-  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
-  กรวดน้ำ
-  รับพร
-  กราบลาพระ

12.00 น.                
ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน


TOP