ข่าวสุขภาพและกีฬา

3 นักกีฬาเปตอง ม.วลัยลักษณ์ คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย กีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 45การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก เขตภาคใต้ ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1- 6 พฤศจิกายน 2560 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ธัญบุรีเกมส์" รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 ต่อไป โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกใน 5 ชนิดกีฬา จำนวน 97 คน ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย บาสเกตบอลชายและหญิง วอลเลย์บอลชายและหญิง ฟุตซอล และเปตอง

ผลปรากฏว่า มีนักกีฬาของม.วลัยลักษณ์ ผ่านรอบคัดเลือกเพียง 1 ชนิดกีฬา คือ กีฬาเปตอง ประเภททีมชาย คือ นายวิรุต กระจาย นักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คู่กับ นายวิทวัส หนูพรหม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และประเภทบุคคลเดี่ยวหญิง คือ นางสาวณัฐกุล เอียดเหตุ สำนักวิชาการจัดการ

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขัน และให้กำลังใจแก่นักกีฬา ผู้จัดการทีม โค้ช ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ของ ม.วลัยลักษณ์ที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ พร้อมกับกล่าวชื่นชมนักกีฬาทุกคน ทุกประเภทกีฬา ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างสุดความความสามารถ ทุกคนรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ที่สำคัญ ทุกคนร่วมแข่งขันอย่างมีสปิริตนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย อย่างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังให้นักกีฬาทุกคนได้มีการพัฒนาตนเองและทีมสำหรับการแข่งขันในปีต่อไปซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดยส่วนกิจการนักศึกษา

TOP