ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนเวลาสอบสัมภาษณ์พนักงานธุรการ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดนัดวันสอบสัมภาษณ์พนักงานธุรการ โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช นั้น
 
มหาวิทยาลัยขอเลื่อนเวลาสอบจากเดิมเวลา 10.00 น. เป็นเวลา 13.00 น. สำหรับวันและสถานที่สอบยังคงเหมือนเดิม

TOP