มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา ป.โท MBA บัดนี้ถึง 30 พ.ย.60 เรียนที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี