ข่าวทั่วไป

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สะสาง สร้างสุข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สะสาง สร้างสุข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day สะสาง สร้างสุข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันศูกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โถงกลางชั้น 1 อาคารบริหารและพื่นที่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความตื่นตัว ในการขับเคลื่อนกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำโดยผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ดังนั้นทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้รวบรวมภาพความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ไว้ดังนี้

https://photos.app.goo.gl/VNIicBjKzfkUOCuA3"

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2021

TOP