ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สะสาง สร้างสุข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560