มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สร้างเครื่องกำจัดมอดในไม้ยางระดับอุตสาหกรรมเครื่องแรกในประเทศไทย