นักศึกษาปริญญาเอกของสาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล “The Best Oral Presentation Award” ในการประชุมวิชาการ The 1st MRS Thailand International Conference