ข่าวทั่วไป

คณะนายอำเภอท่าศาลาเดินทางมาบริจาคอาหารสุนัขเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา และ นายสุวิทย์ ตาพขาว ปศุสัตว์อำเภอท่าศาลา พร้อมคณะ ได้เดินทางมาบริจาคอาหารสุนัขให้แก่โครงการบ้านรักสุนัข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม เป็นผู้รับมอบ จากนั้น ทางคณะได้ไปเยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขในโครงการ

TOP