ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชวนร่วมปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิพุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่วัดแสงแรง สถานปฏิบัติธรรมประจำมหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนพี่น้องมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชาวพุทธร่วมปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิพุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่วัดแสงแรง อำเภอท่าศาลา อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีกำหนกการดังนี้
เวลา ๘.๑๙ น.อัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิจากอุทยานพฤกษศาสตร์
เวลา ๙.๑๙ น.พร้อมกันที่หน้าอาคารบริหาร ขบวนแห่เคลื่อนอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิพุทธคยา ไปยังวัดแสงแรง
เวลา ๙.๔๙ น.พระภิกษุเจริญพระพุทธมนต์บูชาหน่อพระศรีมหาโพธิ
เวลา ๑๐.๓๙น. ร่วมปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิตามจุดที่กำหนดไว้
เวลา ๑๑.๐๐น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ
เวลา ๑๑.๔๐น. ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง

ผู้ที่ประสงค์จะยกปิ่นโตถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุให้นำปิ่นโตไปถึงวัดก่อนเวลา ๑๑.๐๐น. และผู้ประสงค์จะเลี้ยงอาหารเที่ยงผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมบุญครั้งนี้แจ้งความประสงค์ได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้มีขนมจีนไว้เลี้ยงรับรองด้วยแล้วส่วนหนึ่ง

หน่อพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     หน่อพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยามามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สิ่งสลักสูงสุดพระพุทธศาสนา
พระสหชาติเทพวงศ์องค์พุทธา เห็นพระโพธิ์พุทธคยาคือพระองค์
     พุธที่ ๖ ธันวา ขอเชิญบรรดาพี่น้องพุทธ ร่วมอัญเชิญสิ่งสูงสุดตามจุดประสงค์
ไปสู่วัดแสงแรงแหล่งธรรมธง เวลา ๙.๒๙ น.เคลื่อนโพธิองค์สู่อาราม
     อานิสงส์แห่งบุญย่อมหนุนเนื่อง ให้ทุกอย่างฟูเฟื่องเมืองไทยสยาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จักงดงาม พร้อมกับความร่มเย็นเป็นสุขใจ


อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์​
จันทร์ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

ทั้งนี้ขอให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทร. 2566 ภายในวันที 24 พฤศจิกายน 2560

TOP