มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับสมาชิกสโมสรโรตารีอาซาฮิคาวามอร์นิ่ง ภาค 2500 ประเทศญี่ปุ่น