ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับสมาชิกสโมสรโรตารีอาซาฮิคาวามอร์นิ่ง ภาค 2500 ประเทศญี่ปุ่น

สมาชิกสโมสรโรตารีอาซาฮิคาวามอร์นิ่ง ภาค 2500 ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร

TOP