สมาชิกสโมสรโรตารีอาซาฮิคาวามอร์นิ่ง ภาค 2500 ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์