ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาใน พื้นที่ จ.สงขลา