ม.วลัยลักษณ์แถลงเตรียมเปิดให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์